Thai Language TH | 21/11/2017 07:27 AM GMT+7
ฝาก-ถอน - ขั้นตอนและช่องทางการฝาก-ถอนเงินกับ SBOBET898
ฝาก-ถอน

การฝากเงิน

 1. สำหรับช่องทางการแจ้งฝากเงิน สมาชิกสามารถแจ้งรายการผ่านช่องทางการติดต่อๆ ของบริษัท ดังนี้นะครับ
  • Call Center แจ้งรายการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 093-293-168-0 ถึง 2
  • Line แจ้งรายการได้ที่ Line ID : @sbobet898
  • ช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์ ทางมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์
 2. สำหรับธนาคารที่ทางบริษัทฯ เปิดให้บริการในการฝากเงินเข้า มีดังนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารทหารไทย
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯแนะนำให้สมาชิกฝากยอดเข้าเป็นยอดที่มีเศษ เช่น 501 ,1002 หรือ 2007 สมาชิกจะได้รับการปรับยอดให้เต็มจำนวนตามที่สมาชิกฝากเข้ามาจริง
 4. หลังจากสมาชิกทำรายการฝากเข้ามาแล้ว สมาชิกจะต้องเก็บรักษาสลิปการฝากเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันยอดฝากกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการใดๆที่มีปัญหาโดยที่สมาชิกไม่มีหลักฐานมายืนยัน
 5. บริษัทมีนโยบายการการันตีความเร็วในการทำรายการไม่เกิน 15 นาที หากเกินเวลาสมาชิกสามารถเรียกร้องเงินทดแทนจำนวน 100 บาทได้ โดยทางบริษัทจะเติมยอดให้ในเครดิต (ทางบริษัทขอยกเว้นการจ่ายเงินทดแทนในกรณีติดช่วงเวลาปรับปรุง ระบบของทางธนาคาร และกรณีเกิดปัญหาขัดข้องใดๆเนื่องจากทางระบบธนาคาร

การถอนเงิน

 1. สำหรับช่องทางการแจ้งถอนเงิน สมาชิกสามารถแจ้งรายการผ่านช่องทางการติดต่อๆ ของบริษัท ดังนี้
  • Call Center แจ้งรายการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 093-293-168-0 ถึง 2
  • Line แจ้งรายการได้ที่ Line ID : @sbobet898
  • ช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์ ทางมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์
 2. สำหรับธนาคารที่ทางบริษัทฯ เปิดให้บริการในการถอนเงินออก มีดังนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารทหารไทย
 3. ทางบริษัทมีการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกโดยการรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าธรรมเนียมของธนาคาร สมาชิกจะได้รับการถอนเงินเต็มจำนวนที่แจ้งไว้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ
 4. สำหรับสมาชิกใหม่ การถอนยอดแรก สามารถทำการถอนได้หลังจากมีการฝากเข้ามาแล้วไม่ตำกว่า 24 ชม. เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้
 5. บริษัทมีนโยบายการการันตีความเร็วในการทำรายการไม่เกิน 15 นาที หากเกินเวลาสมาชิกสามารถเรียกร้องเงินทดแทนจำนวน 100 บาทได้ โดยทางบริษัทจะเติมยอดให้ในเครดิต (ทางบริษัทขอยกเว้นการจ่ายเงินทดแทนในกรณีติดช่วงเวลาปรับปรุงระบบของทางธนาคาร และกรณีเกิดปัญหาขัดข้องใดๆเนื่องจากทางระบบธนาคาร)

หมายเหตุ ช่วงเวลาในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งประจำวันของแต่ละธนาคารมีดังต่อไปนี้

 • ธ.กสิกรไทย ปรับปรุงระบบเวลา 22.00-22.30
 • ธ.กรุงเทพ ปรับปรุงระบบเวลา 23.00-24.00
 • ธ.ไทยพาณิชย์ ปรับปรุงระบบเวลา 23.00-23.30

สำหรับสมาชิกที่แจ้งทำรายการตามเวลาดังกล่าวอาจได้รับการเติมยอด หรือถอนยอด ช้ากว่าปกติ ทางบริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้